Determinarea conţinutului de liant solubil

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-01 SR EN 12697-1:2012 SR EN 12697-28:2002