Determinarea comportării la compresiune

Tipul / Denumirea încercării

Materiale termoizolante

Documentul de referinţă

PIT-08 SR EN 826:2013