Determinarea aderenţei

Tipul / Denumirea încercării

Materiale pentru şape

Documentul de referinţă

PIP- 02 SR EN 13892-8:2003