Determinarea absorbţiei apei

Tipul / Denumirea încercării

Materiale termoizolante

Documentul de referinţă

PIT-15 SR EN 1609:2013 SR EN 12087:2013