Capacitate portantă la încovoiere peste un reazem central

Tipul / Denumirea încercării

Panouri sandwich cu ambele feţe de tablă metalică

Documentul de referinţă

PI/C-108 SR EN 14509:2013, Anexa A. A7