99/93/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1) /
Usi si porti (cu sau fără feronerie aferentă) /
Alte utilizări specifice declarate si/sau utilizări supuse altor cerinte specifice, în special zgomot, energie, etanşare si securitate in explotare

3

SR EN
14351-1
+A2:2016

Rezistenţa la încărcarea din vânt

SR EN 12211

PI/C-103

Etanşeitatea la apă

SR EN 1027

PI/C-101

Capacitate portantă a dispozitivelor de securitate. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică.

SR EN 948

PI/C-90

Performanţa acustică

SR EN ISO 10140-2

PI/LAU-01

Permeabilitatea la aer

SR EN 1026

PI/C-102