99/91/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Produse termoizolante (2/2)
Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse cu formare in-situ) /
Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

3

SR EN 13162+A1: 2015
SR EN 13163+A2: 2016
SR EN 13164+A1: 2015
SR EN 13165+A2: 2016
SR EN 13166+A2: 2016
SR EN 13167+A1:2015
SR EN 13168+A1: 2015
SR EN 13169+A1: 2015
SR EN 13170+A1: 2015
SR EN 13171+A1: 2015

Reacţia la foc

SR EN 13501-1 +A1
SR EN 13501-1 +A1/C91

IGSU subcontractant

Permeabilitatea la apă

SR EN 1609

PIT-15

Rezistenţa termică

SR EN 12667

PIT-06

SR EN 826

SR EN 826

PIT-08