99/470/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Adezivi pentru construcţii (1/2)/
Adezivi pentru plăci ceramice /
Pentru utilizări la interior şi la exterior la clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă

3

SR EN 12004+A1: 2017
SR EN 12004+A1: 2017/C91:20017

Reacţia la foc

SR EN 13501-1+ A1
SR EN 13501-1+ A1/C91

IGSU subcontractant

Aderenţa iniţială prin tracţiune - adezivi cu întărire normală - adezivi cu întărire rapidă

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Durabilitatea la acţiunea apei/ umidităţii: - aderenţă prin tracţiune după imersie în apă

SR EN 12004-2

PI/C-11a