98/436/EC

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6) /
Ferestre de acoperiş /
Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

3

SR EN
14351-1+A2:2016

Performanţa acustică

SR EN 14351-1 , Anexa B (prin valori tabulare)

PI/C-92

Transmitanţa termică

SR EN ISO 10077-1
SR EN ISO 10077-1/ AC (prin calcul)

PI/C-91