98/436/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6)/
Ferestre de acoperiş/
Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

3

SR EN
14351-1+A2:2016

Reacţia la foc

SR EN 13501-1+ A1
SR EN 13501-1+ A1/C91

IGSU subcontractant

Etanşeitatea la apă

SR EN 1027

PI/C-101

Rezistenţa la şoc

SR EN 13049

PI/C-88

Capacitatea portantă a dispozitivelor de securitate

SR EN 14609

PI/C-89

Performanţa acustică

SR EN ISO 10140-2

PI/LAU-01

Permeabilitatea la aer

SR EN 1026

PI/C-103