Dissemination of the research results (in Romanian)

The 7th International Conference on Computation Mecanics and Virtual Engineering – COMEC 2017

Braşov, ROMANIA, 16 – 17 November 2017

Nr.

Ctr.

Nume autor /  Afiliere Denumire lucrare Tip susţinere

/ observatii

1 Conf.Univ. Dr. Ing.  Ovidiu Vasile  Extinderea conceptului de calcul activ în regim dinamic pentru sistemele controlate de generare    a vibrațiilor articol  + prezentare powerpoint
2 Drd. Ing.  Sorin POPA Algoritm de evaluare şi certificare a performanţelor aparatelor de reazem utilizate pentru poduri           şi viaducte articol + prezentare powerpoint
3 Prof.Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor Bratu

Drd. Ing. Sorin Popa   

Drd. Ing. Mihai Ciuncanu

Drd. Ing.  Adriana Stuparu 

Modelarea matematică a comportamentului reologic pentru dispozitivele anti-seismice                 din elastomeri expunere poster  sectiune workshop
4 Prof.Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor Bratu

Drd. Ing. Sorin Popa  

Drd. Ing.  Adriana Stuparu

Drd. Ing.  Ovidiu Voicu 

Analiza şi optimizarea performanţelor dispozitivelor elastomerice antiseismice şi antivibratile expunere poster  sectiune workshop
5 Drd. Ing. Sorin Popa

Prof.Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor Bratu

Conf.Univ. Dr. Ing.  Ovidiu Vasile

Validarea experimentală şi certificarea performanţelor aparatelor de reazem expunere poster sectiune workshop
6 Prof.Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor Bratu

Ing. Aurelian Ghinea

Conf.Univ. Dr. Ing.  Ovidiu Vasile

Încercarea şi optimizarea performanţelor elementelor din elastomeri utilizate pentru izolarea sau amortizarea vibraţiilor tehnologice expunere poster sectiune workshop
7 Ing. Aurelian Ghinea,

Drd. Ing. Mihai Ciuncanu

Conf.Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile

Dr. Ing. Carmen Alexandru

Încercări pentru evaluarea performanţelor dinamice ale dispozitivelor antiseismice hidraulice expunere poster  sectiune workshop
8 Prof.Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor Bratu

Ing. Aurelian Ghinea

Conf.Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile

Dr. Ing. Carmen Alexandru

Modelarea şi evaluarea comportării dispozitivelor antiseismice disipative pe baza încercărilor                 de laborator expunere poster sectiune workshop

 

9 Ing. Aurelian Ghinea

Drd. Ing. Mihai Ciuncanu

Conf.Univ. Dr. Ing.  Ovidiu Vasile

Analiza experimentală a performanţelor cuplelor mecanice expunere poster sectiune workshop
10 Conf.Univ. Dr.Ing.  Nicușor Drăgan

Prof.Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor Bratu

Studiu experimental şi modelare în mediul virtual a comportării dinamice a unui  viaduct pe autostrada Transilvania expunere poster

sectiune workshop

11 Dr. Ing. Mirela Lazăr,

Dr. Ing. Daniela Fiat 

Metode experimentale de încercare şi analiză a performanţelor sistemelor de placare a clădirilor expunere poster sectiune workshop
13 Drd. Ing. Mihai Ciuncanu Achiziţia, analiza şi procesarea semnalelor experimentale înregistrate expunere poster sectiune workshop
14 Dr. Ing. Cornelia Dobrescu,

Drd.Ing. Eugeniu  Braguţă

 

Analiza comparativă a modelelor reologice Voigh-Kelvin-Maxwell pentru pământuri în procesul de compactare dinamică prin vibrare prezentare powerpoint