EDITURA DE CARTE TEHNICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

I. CĂRŢI TEHNICE
Denumire Autori Lei
ACUSTICA INTERIOARĂ PENTRU CONSTRUCŢII

ŞI MAŞINI

Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU 40
ANALIZA STRUCTURILOR ELASTICE

 Comportarea la acţiuni statice şi dinamice

Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU 110
MECANICĂ TEORETICĂ Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU 80
TEHNOLOGII PERFORMANTE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU REALIZAREA STRUCTURILOR RUTIERE Dr.Ing. Victor I. Constantinescu 40
TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PENTRU EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI

Executarea suprastructurilor de drumuri – vol. 1

Prof.Univ.Dr.Ing. ŞT. MIHĂILESCU Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. P. ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. AL. VLĂDEANU
Conf.Dr.Ing. A. GAIDOŞ
Ing. Sorin MIHĂILESCU
60
TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PENTRU EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI

Repararea şi reabilitarea drumurilor – vol. 2

Prof.Univ.Dr.Ing. ŞT. MIHĂILESCU Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. P. ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. AL. VLĂDEANU
Conf.Dr.Ing. A. GAIDOŞ
Ing. Sorin MIHĂILESCU
50
TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PENTRU EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI

Întreţinerea sezonieră a  drumurilor – vol. 3

Prof.Univ.Dr.Ing. ŞT. MIHĂILESCU Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. P. ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. AL. VLĂDEANU
Conf.Dr.Ing. A. GAIDOŞ
Ing. Sorin MIHĂILESCU
50
TEHNOLOGII ŞI UTILAJE PENTRU EXECUTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REABILITAREA STRUCTURILOR DE  DRUMURI

Managementul proceselor tehnologice – vol. 4

Prof.Univ.Dr.Ing. ŞT. MIHĂILESCU Prof.Univ.Dr.ing.Dr.h.c. P. BRATU
Prof.Univ.Dr.Ing. P. ZAFIU
Prof.Univ.Dr.Ing. AL. VLĂDEANUProf.Univ.Dr.Ing. GHE. MLADIN
Conf.Dr.Ing. A. GAIDOŞ
80
VIBRAŢII NELINIARE Prof.Univ.Dr.Ing. C. ZEVELEANU
Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. P. BRATU
40
VIBRAŢIILE STRUCTURILOR MECANICE Conf.Dr.Ing. C. MARIN 40
INTRODUCERE ÎN INGINERIA AMESTECĂRII MATERIALELOR PULVERULENTE ŞI GRANULARE Prof.Univ.Dr.Ing. Gh. ENE 50
MECANICĂ

STATICA SISTEMELOR DE CORPURI RIGIDE

Conf.Dr.Ing. Ovidiu VASILE 35
ATENUATOARE DE ZGOMOT

MODELARE – ANALIZĂ – CONCEPTE NOVATOARE

Conf.Dr.Ing. Ovidiu VASILE 35
DINAMICA FLUIDELOR Dr. Ing. GHE. OPROESCU 60
II. REGLEMENTĂRI TEHNICE
Denumire Lei
GT – 033 – 01    DICŢIONAR DE TERMENI TEHNICI ÎN INSTALAŢII

(română – germană – franceză – engl.eză)

50
GP 052 – 2000  GHID PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE CU TENSIUNI PÂNĂ LA 1000V.c.a. 40
GP 057 – 2000  GHID PENTRU PROIECTAREA INSTALAŢIILOR DE VENTILARE

ŞI CLIMATIZARE FOLOSIND ANEMOSTATE SAU FANTE

20
I5 – 98               NORMATIV  PENTRU  PROIECTAREA  ŞI  EXECUTŢIA  INSTALAŢIILOR

DE  VENTILAŢII ŞI CLIMATIZARE

30
I20 – 2000         NORMATIV PRIVIND PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR ÎMPOTRIVA

TRĂSNETULUI

40
ME-004-2000   MANUALUL TEHNOLOGIILOR DE DEBLOCARE-SALVARE  ÎN ZONELE

DE  DISTRUGERI APĂRUTE CA URMARE A UNOR SEISME

40
NP- 031/ 99      NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA

INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE PRIN RADIAŢIE DE PARDOSEALĂ

20
NP- 084–03      NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA

INSTALAŢIILOR SANITARE ŞI A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ

ŞI CANALIZARE UTILIZÂND MATERIALE PLASTICE

40
PROCEDURI PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR PENTRU

PREPARAREA,TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETOANELOR

40
REGLEMENTĂRI TEHNICE – EC. PRIVIND ACTIVITATEA TEHNOLOGICĂ

DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUŢII. Comentarii şi recomandări

40
ST – 033/2000  SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND CERINŢELE DE CALITATE PENTRU

PREPARAREA,  TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR

ASFALTICE

20
III. REVISTE DE ANALIZĂ ŞI INFORMARE TEHNICĂ
Denumire Lei
ROMANIAN JOURNAL OF ACOUSTICS AND VIBRATION 50
MONITORUL AROTEM 15

Persoană de contact: Ec. Ştefania DIACONESCU 

La solicitarea dv., aceste publicaţii pot fi achiziţionate cu plata ramburs (inclusiv taxele poştale )
LA TRIMITEREA COMENZII, NU OMITEŢI ADRESA COMPLETĂ, C. F. sau C. U. I.,  PERSOANĂ DE CONTACT CU NR. DE TELEFON

LA PREŢURILE AFIŞATE  SE ADAUGĂ TVA (9%)