99/93/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):
Uşi şi porţi - cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce privește zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa în exploatare, în afara celor privind compartimentările anti-foc / fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 14351-1 + A2:2016

Funcţia Organismului

LAB (i),
LAB (c)