99/91/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Produse termoizolante (1/2):
Produse termoizolante - produse fabricate industrial şi produse cu formare in situ (orice utilizare)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 13162 + A1:2015
EN 13163 + A1:2015
EN 13164 + A1:2015
EN 13165 + A1:2015
EN 13166 + A1:2015
EN 13167 + A1:2015
EN 13168 + A1:2015
EN 13169 + A1:2015
EN 13170 + A1:2015
EN 13171 + A1:2015

Funcţia Organismului

LAB (i)