99/471/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)
Sobe cu combustibili solizi
Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de
locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă.

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 13240:2001
EN 13240:2001/A2:2004 EN 13240:2001/AC:2006 EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007

Funcţia Organismului

LAB (i)