99/471/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2):
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi
Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi
Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12815:2001
EN 12815:2001/A1:2004 EN 12815:2001/AC:2006 EN 12815:2001/A1:2004/ AC:2007

Funcţia Organismului

LAB (i)