99/471/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)
Boilere de uz casnic cu combustibili solizi
Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă.

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12809:2001
EN 12809:2001/A1:2004 EN 12809:2001/AC:2006 EN 12809:2001/A1:2004/ AC:2007

Funcţia Organismului

LAB (i)