95/467/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Dispozitive antiseismice / Izolatori din cauciuc Îmbinări structurale (1/1)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 15129:2010 EN 15129:2010/ C91:2014

Funcţia Organismului

LAB (i)