Despre Noi

1100x400

1.  Cercetare – Dezvoltare – Inovare: materiale, produse pentru construcţii, tehnologii, instalaţii, echipamente încorporate, echipamente tehnologice, protecţia mediului, reciclarea deşeurilor;

 

2. Cercetare fundamentală şi aplicativă, studii, cercetări tehnice şi economice, teoretice şi experimentale, în domeniul maşinilor, utilajelor tehnologice, echipamentelor, instalaţiilor şi tehnologiilor pentru construcţii şi gospodărie comunală;

 

3. Reglementari tehnice în construcţii (standarde, specificaţii tehnice, ghiduri, normative, coduri de bună practică şi manuale), conform documentelor europene din domeniul construcţiilor;

 

4. Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, prin organism notificat, conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 (în sistemul de atestare 3);

5. Elaborarea de documente de evaluare europene şi evaluări tehnice europene pentru produse noi în construcţii;

 

6. Atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, prin emiterea de Agremente Tehnice Naţionale pentru materiale, echipamente şi procedee tehnologice de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor, conform Legii nr. 10/2005 ;

 

7. Atestarea conformităţii echipamentelor conform Directivelor 98/37/CE şi 2000/14/CE (încercări de laborator şi in situ);

 

8. Diseminarea informaţiilor;

 

9. Activităţi de testare şi analize tehnice dedicate;

 

10. Servicii: studii de management, marketing, fezabilitate, de impact şi de bilanţ de mediu, evaluare;

 

11. Dezvoltarea experimentală;

 

12. Microproducţie.

Untitled-1

Noutati