Contract 103/2014

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 103/2014
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: colaborativ de cercetare aplicativă
Titlul proiectului: Panouri inteligente în concepţie modulară cu selectivitate multifrecvenţială adaptate pentru absorbţia zgomotului specific traficului rutier urban
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI
Direcţia de Cercetare: Sisteme de gestionare şi valorificare a deşeurilor, analiza ciclului de viaţă al produselor şi ecoeficienţa
Acronimul proiectului: PANINTRAF
Coordonator: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII  ICECON S.A.
Director de proiect: Dr. Arh. Gabriela MINDU

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Realizarea unor panouri din compoziţii pe bază de materii prime reciclabile, care rezultă sub formă de deşeuri, în urma reparării sau demolării construcţiilor, procesării maselor plastice (inclusiv a deşeurilor provenite din acest tip de produse), ceramice, metalice sau din cauciuc, care să necesite pentru fabricare cantităţi de energie mult mai mici decât produsele clasice utilizate.
  • Utilizarea preconizată a panourilor modulare inteligente care urmează să fie obţinute, se referă la amortizarea şi absorbţia zgomotului produs de traficul urban (rutier şi feroviar urban).

 

 

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI

 

  • conceperea şi producerea unor produse care să permită realizarea unui ecran eficient împotriva zgomotului generat de traficul urban;
  • proiectarea şi realizarea liniei tehnologice de realizare a panourilor modulare inteligente din materiale reciclate, cu rol fonoizolant şi fonoabsorbant;
  • realizarea unor configuraţii cât mai diversificate utilizând un numar de elemente modulate care să permită performanţe de izolare şi absorbţie acustică, menite să răspundă cât mai multor situaţii.

 

RPARTENERI

  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI
  • CENTRUL DE CERCETARE  CERTINCON S.R.L.
  • SOCIETATEA PENTRU REABILITAREA ECHIPAMENTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR  SORECON S.R.L.

 

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului: 01.07.2014

Data de încheiere a proiectului: 30.09.2017

Buget

      ANUL

Buget (lei)

Cofinanţare (lei)

TOTAL (lei)

2014

103000

2000

105000

2015

759000

139085

898085

2016

133000

8667

141667

TOTAL (lei)

995000

149752

1144752

În foto nr. 1,2, 3 sunt prezentate placile fonoizolante realizate din diverse deseuri , în foto nr. 4 se prezinta etape din realizarea modelui experimental si foto nr. 5 – testarea modelului experimental.

Foto nr. 1– plăci fonoizolante şi fonoabsorbante pe bază de granule de  deşeu de cauciuc provenite de la reciclarea anvelopelor auto şi liate cu răşină poliuretanică

Foto nr. 2– plăci fonoizolante din compoziţii pe bază de deşeuri ceramice din cărămidă

Foto nr. 3 – Plăci fonoizolante din compoziţii pe bază de deşeuri de polietilen tereftalat – PET

Foto nr. 4 – realizare model experimental de barieră fonică

Noutati