Program cadru 7

Grant Agreement No : 280535/01.05.2012
Tip proiect: FP7-NMP-2011-SMALL-5 
Titlul proiectului : “Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry”
Autoritatea Contractantă: The European Union represented by the European Commission
Domeniul FP7: NMP.2011.1.3-2-Worker protection and exposure risk management strategies for nanomaterial production, use and disposal
Schema de finanţare: CP-FP- Small or medium-scale focused research project
Acronimul proiectului: SCAFFOLD 
Coordonator proiect: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Participant: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. 
Link către site-ul proiectului: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/103428_en.html
Contract de cofinanţare a participării României la Programul PC7: 211/02.07.2013
Denumirea Programului din PN II: CAPACITĂŢI – MODULUL III
Contractor: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. 
Director de proiect: Dr. Ing. Adrian ŢABREA

steag-ue

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

 

Proiectul presupune integrarea şi corelarea a trei elemente de bază:

 

  • Existenţa unor strategii relevante şi metodele de gestionare a riscurilor provenite din cercetări relevante în curs de desfăşurare sau încheiate (de exemplu proiecte FP 7, cum ar fi NANOHAUSE, NANOSAFE, NANEX, NANOIMPACNET, proiectele din EU-OSHA, alte proiecte relevante).
  • Strategii inovatoare, metode şi instrumente de cercetare obţinute din cercetări adecvate întreprinse în cadrul proiectului SCAFFOLD pentru a acoperi golurile existente.
  • Modele consistente de management SSO (OHSAS 18001+ ISO 31000).

Integrarea celor trei elemente în cadrul proiectului SCAFFOLD va permite realizarea unui RMM (Risk Management Model) nou, coerent şi rentabil, în special adresat IMM-urilor. Cercetările din cadrul proiectului SCAFFOLD se vor adresa în mod deosebit domeniului de construcţii.

Rolul partenerului român în realizarea proiectului: 

 

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, ICECON S.A. va efectua următoarele sarcini:

  • În cadrul WP 1 va realiza evaluările LCA, definirea şi identificarea necesităţilor şi lacunelor din sector;
  • În cadrul WP 5 va colabora la definirea RMM (Risk Management Model) şi a setului de instrumente;
  • În cadrul WP 6, ICECON S.A. este liderul T6.2 şi va realiza un caz industrial de utilizare. ICECON S.A. va folosi unitatea sa de producţie panouri, ca unitate de studiu de caz industrial pentru punerea în aplicare a metodologiei.

Integrarea celor trei elemente în cadrul proiectului SCAFFOLD va permite realizarea unui RMM (Risk Management Model) nou, coerent şi rentabil, în special adresat IMM-urilor. Cercetările din cadrul proiectului SCAFFOLD se vor adresa în mod deosebit domeniului de construcţii.

 

REALIZAREA PROIECTULUI FP7 

Data de începere a proiectului:  01.05.2012
Data de încheiere a proiectului: 30.04.2015

 

REALIZAREA PROIECTULUI DE COFINANŢARE A PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA FP7 

Data de începere a proiectului:  02.07.2013
Data de încheiere a proiectului: 30.11.2014

Storage of panels and ageing

Homogenization of raw materials

Storage and dimensionong of raw materials

Homogenization of raw materials

Manufacturing CP containing NMs

Fire retardant panels

A demonstration of fire-resistant panels post-processing by drilling and cutting was also performed

Manufacture of fire-resistant panels (2300x1000x15mm). Manufacture of panels requires: lubrication of framework, casting of panels (applying the 1st layer of composition  and leveling, applying the reinforcement layer of fiberglass mesh, applying the 2st layer of composition and finishing), drying/ hardening of panels, de-molding of panels.