Manunet Era-net

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 7-042/09.05.2011
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE 
Categoria de proiect: ERA-NET EuroNanoMed
Titlul proiectului: “Innovative assembling-disassembling technology of non-metallic industrial components, based on nano-structured electro-active adhesives”
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –  UEFISCDI
Domeniul ERA-NET: Information and communication technologies for manufacturing including industrial robotics
Domeniul naţional:  Direcţia Tematică 7 “Materiale, produse şi tehnologii inovative”
Acronimul proiectului: MAGBOND
Coordonator proiect: Serhat Türker – HP Pelzer Pimsa Automotive 
Partener: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. 
Responsabil de proiect: Dr. Ing. Adrian ŢABREA
Link către site-ul proiectului: http://www.magbond.tuiasi.ro

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Proiectul propune o nouă clasă de materiale pentru îmbinări multifuncţionale şi extrem de fiabile, capabile să asigure o îmbinare puternică şi eficientă din punct de vedere energetic, care pot fi utilizate în procese de asamblare/dezasamblare de componente la acţiunea unui declanşator specific. Acest lucru ar putea oferi industriilor de fabricaţie o nouă abordare privind refolosirea imediată şi reciclarea unor părţi componente, înainte de procesele de tocare şi strivire. Tehnologia inovativă de obţinere a acestor tipuri de materiale este bazată pe design-ul unor ansamblări funcţionale prin încorporarea unor nano particule active electromagnetic în matricea polimerică a unor adezivi specializaţi. Adăugarea nanostructurilor în compoziţia adezivilor tradiţionali va îmbunătăţi proprietăţile mecanice şi termice ale îmbinărilor conducând astfel la o asamblare mult mai durabilă şi mai rapidă a componentelor. Utilizarea acestor tipuri de adezivi cu diferite concentraţii de nanoparticule pot creşte semnificativ functionalităţile structurii, prin activarea în câmp electromagnetic la anumite valori ale frecvenţei. Mai mult încorporarea particulelor va asigura dezasamblarea imediată sub acţiunea unui câmp electromagnetic generat de un dispozitiv specific. Proiectul are astfel în vedere dezvoltarea tehnologiei, precum şi transferul unui astfel de proces de la nivel de laborator la nivel industrial.

 

Rolul ICECON S.A. în realizarea proiectului:

  • Consideraţii privind design-ul 3D al adezivilor pentru aplicaţii în domeniul construcţiilor.
  • Teste comparative: mecanice, termice, acustice, structurale şi de mediu specifice pentru sectorul construcţiilor.
  • Utilizator final pentru demonstraţii în domeniul construcţiilor.
  • Studiu asupra fiabilităţii noilor adezivi nano-structuraţi, identificarea costurilor, a beneficiilor şi a aplicaţiilor, promovarea noului concept de adezivi în industria construcţiilor.
  • Diseminarea rezultatelor, implementarea industrială.
  • Identificarea potenţialelor aplicaţii în industria construcţiilor cu parteneri industriali din România şi din străinătate.

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  09.05.2011

Data de încheiere a proiectului: 20.12.2012