Eureka

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 308 E!/19.08.2011 
Denumirea Programului: INOVARE
Tip proiect: Cooperare Europeană Eureka-Eurostars
Titlul proiectului : Dezvoltarea de panouri compozite izolatoare pe bază de deşeuri de fulgi/pene, pulbere de lemn şi plastic reciclat, pentru clădiri ecologice tip “conceptul clădirii verzi”
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –  UEFISCDI
Domeniul naţional: Materiale, Procese şi Produse Inovative
Domeniul Eureka: Prelucrarea industrială a materialelor
Acronimul proiectului: FeVal 
Contractor: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Director de proiect: Dr. Ing. Adrian ŢABREA
Link către site-ul proiectului: http://petbiocomp.ee.tuiasi.ro/index.html

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

  • Obiectivul cheie al proiectului se referă la elaborarea tehnologiei de fabricare a compozitelor care au în amestec fibre din deşeuri de fulgi/pene de găină , eventual cu adaos de pulbere de lemn; realizarea  de produse standard – epruvete pentru testarea tehnologiei termoplastice (extrudare, injecţie, presare); determinarea preliminară a proprietăţilor mecanice, termice şi acustice a epruvetelor; dezvoltarea tehnologiei de prelucrare la nivel de linie pilot a materialelor semifabricate bio-compozite (extrudare); dezvoltare de produs – panouri şi profile pentru construcţii bazate pe biocompozite; realizarea efectivă a prototipurilor, bechmarking, studii socio-tehnico-economice şi transfer tehnologic.
  • Obiectivul general al proiectului se referă la sprijinirea dezvoltării productive a IMM-urilor care folosesc potenţialul endogen al regiunilor (materii prime, resurse umane) în vederea creării de noi locuri de muncă şi creşterii economice durabile.

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI

 

  • un stand de analiză a capacităţii de ecranare electromagnetică a panourilor din plastic, pulbere de lemn şi deşeuri de fulgi/pene;
  • angajaţi instruiţi în utilizarea noilor tehnologii;
  • realizarea produselor compozite bioplastice sub formă de plăci destinate utilizării în construcţii

 

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  19.08.2011

Data de încheiere a proiectului: 19.07.2014

Modul tip sandwich

Material compozit-miez termoizolator

Determinarea rezistentei la incovoiere, conform SR EN 310:1996 – material compozit

Dispozitiv de incercare la incovoiere

Determinarea rezistentei la tractiune perpendiculara, conform SR EN 319:1997 – material compozit

Ansamblu de incercare