Cost

Contract: FP 1303
Categoria de proiect: EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
Titlul proiectului: “Performance of bio-based building materials”
Autoritatea Contractantă: EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
Domeniul COST: Forests, their Products and Services
Action Chair:  SP Technical Research Institute of Sweden, Dr. Dennis JONES
Grup 3: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. 
Responsabil Grup 3: Drd.Chim. Mariana Prună
Link către site-ul proiectului: Link 1,  Link 2

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

  • O mai bună înţelegere a debutului degradării, prevenirii şi remedierii acesteia.
  • Compararea materialelor, în special în condiţii climatice diferite.
  • O mai bună înţelegere a modului în care materialele se comportă, folosind diferite metode analitice.
  • Legătura ştiinţei materialelor: ştiinţă, chimie, biologie şi fizică.
  • Promovarea beneficiilor materialelor “biobased”, astfel generând o mai mare conştientizare de mediu.
  • Acordarea unei mai bune consilieri pentru furnizorii şi utilizatorii finali.

 

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  22.10.2013
Data de încheiere a proiectului: 21.10.2017

Contract: FP1407
Categoria de proiect: EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
Titlul proiectului: “Understanding Wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)”
Autoritatea Contractantă: EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
Domeniul COST: Forests, their Products and Services
Action Chair: University of Primorska, Slovenia, Dr. Andreja Kutnar
Participant: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. 
Membru Comitet de Management: Drd.Chim. Mariana Prună
Link către site-ul proiectului: Link

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul principal al acţiunii este de a caracteriza relaţia dintre procesul de modificare al lemnului, proprietăţile produsului, precum şi efectele asupra mediului în vederea maximizării durabilităţii şi minimizării impactului asupra mediului.

 

REALIZAREA PROIECTULUI

Data de începere a proiectului:  10.03.2015
Data de încheiere a proiectului: 09.03.2019