DISEMINARE MASS MEDIA în reviste de specialitate din domeniul lemnului

DENUMIRE PUBLICAŢIE: meridiane FORESTIERE, nr. 4/August 2015
Revistă a Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR (promovează exploatarea pădurilor în mod responsabil)
Titlu articol: Departamentul Produse şi Structuri din lemn ICECON S.A.
Sursă şi persoană de contact: Cercetător ştiinţific Drd.Chim. Mariana PRUNĂ
Link către adresă web site: http://www.asociatiaforestierilor.ro/meridiane-forestiere/209-revista-meridiane-forestiere-nr-4-2015,  www.forestieri.ro

În cadrul articolului sunt prezentate cele două proiecte de anvergură naţională derulate în cadrul departamentului Produse şi Structuri din Lemn, şi anume :

Untitled-3

  • 2012, PNCDI II – Program Inovare/Subprogram Servicii suport pentru inovare “Cecuri de Inovare”, proiectul “Produse biocidate insectofungicide pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare”; Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS); Rezultate: Elaborare tehnologii de fabricare şi Documente Tehnice pentru Produse de protecţia lemnului, insecticide şi fungicide, fabricate de SORECON S.R.L. (beneficiarul rezultatelor proiectului).
  • 2012-2014, Programul nr. 11/2011 privind elaborarea de reglementări tehnice şi activităţi specifice de reglementare în domeniul cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizică a construcţiilor, proiectul “Reglementare tehnică – Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere – Indicativ ST 049-2014”, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP); Rezultate: Elaborare Reglementare tehnică.

În cadrul aceluiaşi articol este prezentată Grupa de încercări Produse şi structuri din Lemn-PSLdin cadrul Departamentului Încercări de Laborator şi “in situ”, care este autorizată de ISC şi acreditată RENAR conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 cu certificatul de acreditare nr. LI 779.

Noutati

There are numerous benefits writers of term papers provide. They must have an excellent English writing skills and term paper helper will follow your directions completely. You should expect them to be fast and flexible in working with you.