Vopsele şi lacuri. Îmbătrânire artificială şi expunere la iradiere artificială