Urmărirea comportării dinamice a structurilor: metoda măsurării mărimilor (vibraţii, acceleraţii, viteze, deplasări) şi metoda analizei spectrale a vibraţiilor.