Rezistenţa la sfăşiere a materialelor hidroizolante bituminoase