Mixturi asfaltice. Determinarea modulului de rigiditate