Încercări geotextile şi materiale înrudite. Masa pe unitatea de suprafaţă