Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase