Determinarea nivelului de zgomot emis în mediul ambiant şi la postul de comandă