Determinarea nivelului de vibraţii transmise prin sistemul mână – braţ