Conducte şi rezervoare. Procedura de verificare a debitelor de fluid