Încercarea Marshall

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-11 SR EN 12697-34:2012