Încercarea la forfecare

Tipul / Denumirea încercării

Panouri sandwich cu ambele feţe de tablă metalică

Documentul de referinţă

PI/C-107 SR EN 14509:2013, Anexa A. A3