Încercarea de impact cu corp moale şi greu

Tipul / Denumirea încercării

Ferestre

Documentul de referinţă

PI/C-88 SR EN 13049:2004