Îmbătrânire artificială şi expunere la iradiere artificială

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF 19 SR EN ISO 16474-2:2014