Determinarea timpului deschis (open – time)

Tipul / Denumirea încercării

Adezivi pentru plăci ceramice

Documentul de referinţă

PI / C-78 SR EN 1346:2008