Determinarea temperaturii de suprafaţă

Tipul / Denumirea încercării

Sobe cu combustibil solid

Documentul de referinţă

PI / I-35 SR EN 13240:2003, pct. A4.7; A4.9. SR EN 13240:2003/A2:2005 SR EN 13240:2003/AC:2006 SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007