Determinarea temperaturii de suprafaţă

Tipul / Denumirea încercării

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi

Boilere de uz casnic cu combustibil solid, putere de încălzire nominală până la 50kW

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid

Documentul de referinţă

PI / I-35 SR EN 13229:2003,pct. A4.7; A4.9; A4.9.6 SR EN 13229:2003/A1:2004 SR EN 13229:2003/A2:2005 SR EN 13229:2003/AC:2006 SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2007 SR EN 13229:2003/C91:2007

PI / I-35 SR EN 12809:2003, pct. A4.7. SR EN 12809:2003/A1:2005 SR EN 12809:2003/AC:2006 SR EN 12809:2003/A1:2005/AC2008

PI / I-35 SR EN 12815:2003, pct. A4.9; A4.10; A4.11; A4.16. SR EN 12815:2003/A1:2005 SR EN 12815/AC:2006 SR EN 12815/A1:2005/AC:2008