Determinarea siguranţei în exploatare

Tipul / Denumirea încercării

Sobe cu combustibil solid

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi

Boilere de uz casnic cu combustibil solid, putere de încalzire nominală până la 50kW

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid

Documentul de referinţă

PI / I-33 SR EN 13240:2003, pct. A 4.7; A 4.9 SR EN 13240:2003/A2:2005 SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007 SR EN 13240:2003/AC:2006

PI / I-33 SR EN 13229:2003, pct. A 4.7 SR EN 13229:2003/A1:2004 SR EN 13229:2003/A2:2005 SR EN 13229:2003/AC:2006 SR EN 13229:2003/C91:2007 SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008

PI / I-33 SR EN 12809:2003, pct. A 4.7 SR EN 12809:2003/A1:2005 SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008 SR EN 12809:2003/AC:2006

PI / I-33 SR EN 12815:2003 pct. A4.9; A4.10; A4.11; A4.16 SR EN 12815:2003/A1:2005 SR EN 12815/AC:2006 SR EN 12815/A1:2005/AC:2008