Determinarea rezistenţelor la compresiune pe beton întărit

Tipul / Denumirea încercării

Beton întărit

Documentul de referinţă

PI/C-05A SR EN 12390-3:2009; SR EN 12390-3:2009/AC:2011