Determinarea rezistenţei la oboseală

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-08 SR EN 12697-24:2012