Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune

Tipul / Denumirea încercării

Materiale pentru şape

Documentul de referinţă

PIP- 01 SR EN 13892-2:2003