Determinarea rezistenţei îmbinărilor plaselor sudate – Încercarea la forfecare a nodului sudat

Tipul / Denumirea încercării

Materiale metalice

Documentul de referinţă

PI / C-05 E SR EN ISO 15630-2:2011