Determinarea rezistenţei construcţiei

Tipul / Denumirea încercării

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE Staţii de epurare a apelor uzate menajere, prefabricate şi / sau asamblate in situ

Documentul de referinţă

PI / I-36 SR EN 12566-3:2016 pct. 4.2, 5.1.2 şi Anexa D sau Anexa C