Determinarea la ornieraj

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-06 SR EN 12697-22+A1:2007