Determinarea densităţii materialelor plastice

Tipul / Denumirea încercării

Materiale plastice

Documentul de referinţă

PI/C-32 SR EN ISO 1183-1:2013