Determinarea comportării la încovoiere

Tipul / Denumirea încercării

Produse termoizolante

Documentul de referinţă

PIT-17 SR EN 12089:2013